Chytrá asistence

Chytrá asistence je dále vedle našich služeb (vzdálená technická podpora) také způsob nastavování technických zařízení bez nutnosti čtení návodů s využitím umělé inteligence.

Tento koncept, který jsme představili v ČR jako první na konferenci INSPO je určen pro zajištění pohodlnější, efektivnější moderní asistence. Chytrá asistence umožňuje například prostřednictvím fotografie nastavit vlastností inteligentních pomůcek. Chytrá asistence je také způsob, jakým je možné zaškolit asistenty, aby získali technické povědomí a schopnost upravovat, nastavovat, konfigurovat inteligentní pomůcky dle požadavků uživatele.

Zhlédněte ukázku využití jedné z funkcionalit chytré asistence:

 


Novinky

Informujte se o dostupnosti produktů a služeb, které mohou být ovlivněny v závislosti na celospolečenské situaci způsobené COVID-19.
---------
COVID-19 Pomáháme...
Vzdálená technická podpora - pro naše klienty, ale také pro kohokoli, kdo v této nelehké době je umístěn v nemocnici, zdrav. zařízeních bez možnosti návštěv - z důvodu vládních opatření. Poskytneme Vám technickou podporu - zdarma. Nejčastěji se nás ptáte na:
- Registrace na očkování
- Sčítání lidu
- Fungování Vašich PC, mobilů, apod.
- WiFi
Vyzkoušejte si naše služby - nezávazně, pomůžeme Vám.
---------
SLEDUJTE naši aktivitu - na scénu přichází nový produkt, komplexní systém, jehož vývoj trval řadu měsíců a vychází také z naši letité zkušenosti s klienty - představíme jej fyzicky velmi brzy. Původní termín byl posunut z důvodu celosvětové pandemie COVID-19.

Důležité

Z historie: Již v roce 2009 jsme jako první v ČR představili pojem INTELIGENTNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY a to díky našim vlastním produktům, které vymyslel Petr Uličný. Jako první jsme též představili koncept - CHYTRÁ ASISTENCE - kdy stačí pouhá fotografie k tomu, aby bylo možné pomůcky nastavit - není třeba znát návody, být technicky zdatný. Šetří se čas asistentům, pečovatelům, zdravotníkům.