O nás

Benetronic s.r.o. je česká společnost, která má více jak 10-letou zkušenost s technickým vývojem, výzkumem a inovacemi. Dosažené výsledky Benetronic uplatňuje nejen v technických, ale také ve společenských disciplínách. Vyrábíme a prodáváme vlastní chytré – počítačové periferie, speciální ovladače, inteligentní  systémy a poskytujeme odborné, specializované služby – v institucích, ve školách, atd. Jedná se především o odborné přednášky, dále zajištění odborných praxí a školení.

Od roku 2009 vyvíjíme počítačové periferie, unikátní inteligentní periferie, které jsou kladně hodnocené svými dlouholetými klienty. Inteligentní periferie vyhrály inovační soutěž, zazněly v hlavních zpravodajských relacích v televizích, radiích a příběh jejich cesty jste mohli shlédnout také na zpravodajských serverech, v rámci různých odborných konferencí a v neposlední řadě mnoho informací naleznete také v odborných publikacích a mediálně zveřejněných životních příbězích klientů.

Inteligentní periferie – jsou zařízení, které se dokážou přizpůsobit nejen proměnlivým možnostem (pohybové, apod.) svého uživatele, ale dokáží se přizpůsobit také sociálnímu prostředí ve kterém se uživatel nachází. Pomáhají člověku při práci, studiu, při ovládání počítače, mobilního telefonu, televize, světla, topení, zvonku, při alternativní komunikaci, hraní her, vyjadřování pocitů, atd. To vše je umožněno speciálním způsobem, jaký si uživatel zvolí, jaký mu vyhovuje.

Naše zařízení jsou chráněna úřadem průmyslového vlastnictví.

Inteligentní zařízení vyvíjené a vyráběné naší společnosti vyhovuje požadavkům Evropských norem (CE) a je otestováno stovkami již dodaných hardwarových a softwarových řešení. Výhody zařízení jsou ukryty nejen ve snadném, intuitivním ovládání – zařízení se přizpůsobí potřebám uživatele, ale v neposlední řadě umožňují produkty svou rozšiřitelnost funkcí do budoucna –  například dle vývoje situace u uživatele.

Naše periferie se dokážou přizpůsobit proměnlivým požadavkům člověka a sociálním prostředím.

Provádíme neustálý vývoj a inovace a snažíme se samozřejmě i díky komunikaci s našimi klienty posouvat možnosti produktové řady a tu podstatnou – samotnou pomoc člověku, neustále dále. Děkujeme také všem našim dosavadním, dlouholetým klientům za spolupráci, poskytování cenných rad a cennou zpětnou vazbu.

Inteligentní zařízení lze využívat jednotlivě nebo je vzájemně propojovat. Uživatel má možnost si namíchat právě a přesně to, co opravdu potřebujete.

Zařízení se dá využívat i bez počítače.

BENETRONIC BRAIN (BB) a MOUTHMOUSE (MM) –  jsou inteligentní zařízení, ověřené a komplexní řešení k získání větších možností, větší nezávislosti a komfortu –  ať jste v poloze vsedě nebo vleže. 


Autorský text níže, autor: Petr Uličný, autor uvedených konceptů a řešení

Historie:

Více jak 10 let zpět

Když započítám studium robotiky, pak se tomuto oboru věnuji po odborné stránce od roku 1999, kdy jsem začal robotiku studovat na VŠB v Ostravě.

Jako první jsem v ČR představil pojem “inteligentní kompenzační pomůcky”

a s tímto pojmem jsem představil také první takový produkt, inteligentní ústní myš. Tehdy se psal rok 2009 a ten pomyslný vláček dnešní značky Benetronic jsem v té době, ve svých 28 letech odbrzdil. Více jak dekáda intenzivní, vývojařské práce a komunikace s lidmi v terénu. Oči, záda, mozek a naježděné kilometry – s cílem zjistit co přesně lidé potřebují a jak je možné lidem v nelehkých životních situacích pomoci.

Chytrá doba

Po dlouhých deseti letech, které uplynuly od chvíle, kdy jsem představil pojem “Inteligentní kompenzační pomůcky” sleduji, že až dnes se věcem kolem nás říká “chytrá domácnost”, “chytrá židle”, “inteligentní auto”, apod. Společnost si až dnes začíná uvědomovat, co tyto pojmy znamenají a až dnes začínají lidé slyšet pojem “umělá inteligence”. Být vývojovým pracovníkem je podobné jako být hudebním skladatelem. Řada písní u kterých skladatel stráví mnoho nocí a astronomické číslo svého volného času jsou odsouzeny k zapomenutí a pak najednou přijde hit jako je třeba „Amerika“ od skupiny Lucie – to je jako najít poklad – harmonie se prolíná s významem slov a když se hit rozezní, je nám lépe, pomáhá. Takovýto výsledek, který promlouvá do našeho nitra, stejně jako jakákoli zhmotněná vize, zhmotněný sen, uzdravení, procítěná láska v jakékoli formě nebo průlomové technické řešení je dar shora a tak to vnímám i ve své práci.

Pocity v oblasti ve které pracuji jsou navíc umocněny řadou příběhů lidí a rodin, které jsem měl tu čest za uplynulou dobu poznat. Mám to štěstí vnímat práci jako poslání. Zároveň uvědomění, že ne vždy je možné pomoci a to především ze strany medicíny, mne mrzí. Dnes už cítím, že je třeba myslet i na své zdraví a nepřehánět to s výdejem energie, protože vidím kolem sebe lidi, kteří ztratili své zdraví, rodiny a to právě pro svou přílišnou pracovní aktivitu.

Proto se už pomalu snažím i já regulovat pracovní vytížení. Osudy a situace, které jsem viděl a zažil v terénu, příběhy otců, kteří přestali být schopni uživit své rodiny, maminky, které postupně nebyly schopny komunikovat se svými dětmi nebo kluky, kteří nešťastnou náhodou se ocitli v těžkých situacích, kdy se následně museli vyrovnat navíc se ztrátou partnerky by poznamenalo jistě každého, kdo by se v blízkosti těchto příběhů pohyboval. Znám tyto osudy a znám i pozitivní, krásné, silné příběhy. A tak když se ten vláček o kterém byla zmínka na začátku změnil postupně v o něco větší vlak, navíc když jsem dostal shora dar vidět během uplynulé dekády některé věci a řešení o kus dříve než jiní vývojáři nebo než sama společnost, je dnes inspirace dána především zodpovědností k lidem, kteří nám svěřili dříve svou důvěru, to je ta podstatná energie, která žene vlak dopředu a to je ona další část inspirace, která mi ukazuje další cestu pro technické, společenské a sociální inovace.

Technologie | Sociální oblast | Společnost

Mnohá technická řešení, které jsem vytvořil a to zvlášť ty, které jsou postaveny na technologii internetu věcí, umělé inteligenci jsou krásně využitelné v průmyslu, reklamě nebo v jiných oborech, kde v minulosti bylo mnohem jednodušší zajistit financování a též bylo mnohem jednodušší vysvětlit dopad využití těchto nebo oněch technických řešení pomocí srozumitelných statistik, grafů, úspor, apod.

To v sociálním oboru nebylo a stále ještě není tak snadné. Byť se situace výrazně mění a zlepšuje. Stát, instituce – školy, vývojová centra, firmy začínají přicházet na to, jaký potenciál je ukryt v této oblasti.

V předešlé době, kdy nebylo vůbec snadné zajistit prostředky pro vývoj, prostředky pro zajištění klienta jsem netříštil energii pro vidinu rychlejšího zisku a neměnil jsem žádnou strategii. Zůstal jsem věrný oboru, kde hlavním cílem bylo a je hledat funkční řešení pro lidi s hendikepem, jejich rodiny, ale také pro zdravotníky a pečovatele, kteří odvádějí hrdinskou práci.

Pečlivě sleduji, jak se přední organizace zajišťující financování různých projektů, které mají za cíl pomáhat hendikepovaným lidem konečně i když stále pomalu učí chápat, že nejde vždy jen o kvantitu poskytnutých řešení a služeb ze stran jejich projektů, které dotují, ale jde o skutečný přínos a kvalitu, jde o parametr, který určuje a popisuje to, jak až se lidský život zkvalitnil a čeho člověk s hendikepem dosáhl – jakých konkrétních cílů dosáhl působením daného produktu nebo služby.

Uměle dotované projekty, které nepřináší přidanou hodnotu, umělá osvěta, která není postavena na skutečné pomoci je odsouzena dříve nebo později k záhubě, protože ve finále jde v tomto oboru vždy o život – o kvalitu života.

Dlouhá cesta…

Pomůcky tvoří jen určitý úsek na cestě hendikepovaného člověka zpět do života. Je potřeba i vůle jedince a jeho touha, což na základě zkušeností s klienty vím, že mnohdy není snadné se do takovéhoto rozpoložení posunout. O to více klobouk dolů před jakýmikoli odborníky a to v nejrůznějších oborech, kteří dokážou pomoci posunout člověka z jeho nelehké životní situace až do rozpoložení, kdy začíná pociťovat znova touhu. To pak znamená znovuzrození.

Jde tedy o postupné zajištění kroků k tomu, aby člověk mohl znova studovat, pracovat, aby mohl mít radost z toho, že je prospěšný nejen sám sobě, své rodině, ale celé naši lidské společnosti. To jsou ty správné noty pro melodii, která bude úspěšným hitem budoucnosti.

Budoucnost se ponese nejen na vlně technologie a medicíny, ale významným způsobem se posune v žebříčku také armáda pečovatelů, asistentů, maminek, které věřím brzy nebudou brány jen jako určité „pomůcky“ pro zajištění péče o lidí s hendikepem, ale budou tito lidé bráni jako nepostradatelná součást vývoje naši společnosti a společnost se tak k nim bude i stavět – s naprostým respektem. Toto postavení jim zajistí především zdroje, ke kterým budou mít věřím snadnější přístup. V dalším textu se jednotlivé odstavce začnou prolínat a blízká budoucnost nabere v uších posluchače nebo v očích čtenáře jasné obrysy.

Písničky a hity

Cítím, že jsem schopen vedle tuctových písniček stále skládat i nějaký ten hit a že se mi daří z dnešního pohledu a soudě i dle pohledu zpětně (Inovační centrum v Bostonu USA – rok 2011/2012, konference INSPO rok 2014 – prezentace inteligentních kompenzačních pomůcek, STARTUPHARVEST rok 2014 – 1. místo v inovační soutěži, konference INSPO rok 2019 – umělá inteligence, inteligentní kompenzační pomůcky, Chytrá asistence, asistenční robot Eiffel) posouvat kupředu nástroje, které pomáhají nejen lidem, ale též oborům moderní péče a asistence mít k dispozici funkční řešení, které dávají lidem možnost volby, nástroje které provádění péče zefektivňují a kvalitu života člověka posunují kupředu.

Až jednou – za dlouho takovýchto výsledků nebudu třeba schopen dosáhnout a inspirace se vyčerpá, což při dosavadní intenzitě práce se dá někdy v budoucnu očekávat, rád bych pak z tohoto oboru odešel s pocitem, že jsem opravdu udělal v přijatelné míře a v dané etapě života maximum, jaké se dalo, abych pomohl kvalitu lidského života, života rodin a také způsob práce pečovatelů a asistentů posunout kupředu.

I kdybych se měl za dalších dvacet let dívat zpět a viděl bych, že mé dnešní výsledky posloužily jako jakési průkopnické milníky dalším vyšším cílům, chytrým lidem, kteří si díky nim snadněji a rychleji uvědomili prolínající se vazby technologie a společnosti, budu šťastný, že jsem právě tuto vrásku do rostoucího stromu moderní péče a asistence vůbec kdy mohl pomoci prohloubit – to vnímám (mimo jiné) jako dar. Nemluvě o klientech, kterým má práce přinesla do života byť i malé zlepšení jeho kvality.

Být u něčeho na začátku je povznášející a zároveň velmi tvrdé, protože trvá velmi dlouho vysvětlit nový pojem, nový směr. Společnost musí být také z velké části připravena pochopit a přijmout změny. To je dlouhodobý edukační proces. Až potom se otevírají brány uplatnění a až poté jsou otevřené dveře ze kterých je najednou nabízena seriózní pomocná ruka nejen podobným projektům, ale především samotným lidem, kteří speciální pomoc potřebují.

Sleduji, že chytře a obchodně vidí nejrůznější subjekty svou příležitost využít aktuální vlny, aktuálního trendu. Vše se stalo přes noc najednou – „Chytré“. Jak každý strom má své kořeny, tak analogicky má své kořeny každý trend. Trend dnešní „Chytré doby“ se rozvíjel dlouhé roky a v záplavě mediálních – marketingových komunikací nesčetného množství nejrůznějších produktů je pro kohokoli nelehké nejen rozlišit co je opravdu „Chytré“, ale také vůbec postřehnout jak se „Chytrost“ produktu nebo služby vyvíjela.

Je příjemné sledovat, jak například Google historii dokáže přesně mapovat, datovat a tím pravdivě vyprávět. Můžeme vysledovat například onu dlouhou cestu kořenů –  milníky každé „Chytré“ věci, „Chytré“ myšlenky, každého „Chytrého kroku“ nebo i malého detailu ze kterého je pak složen „Chytrý celek“. Google – náš chytrý společník, nám dokáže s náležitou encyklopedickou přesností vyobrazit pro náš přehled to potřebné – i když sami už třeba i zapomínáme.

Do doby, kdy se průkopnická myšlenka stane trendem je to jen o houževnatosti jednotlivců – tak to bylo a je i v mém případě. Být u něčeho na samotném počátku znamená také čekat než se okolí dostane na úroveň, kdy je schopno přijmout předkládané inovace a to nejen technické, ale také ty společenské, sociální. Je snadné položit na pult všechny dostupné řešení, které je hlava schopna vyvinout, ale je výhodnější pro onu společenskou latenci v chápání tyto řešení dávkovat. Dnes již pracuji na nádherných řešeních, které budou v trendu za dva roky nebo za pět let. Google růst těchto kořenů mapuje.

Služba

Jsem si jistý, že člověk by měl v životě udělat alespoň jednou něco, co prospěje jiným lidem, co prospěje naši společnosti a ne dělat jen a pouze to, co prospívá nám samotným.

Mnoho z nás očekává od společnosti s bezmeznou samozřejmostí zaopatření, sociální jistoty, důchod, od partnera očekáváme nekonečnou lásku, od domácích zvířat také, očekáváme zisk za minimum práce, očekáváme v samozřejmosti zdraví a očekáváme zázrak aniž bychom o něj nahoru požádali, takto by se dalo ve výčtu pokračovat dál. A protože každý z nás je tvor omylný o to více bychom měli být sami k sobě ostražití a schopni alespoň některé z těchto darů rozpoznat. Pakliže pocítíme, že jsme obdarováni, je zapotřebí za dar poděkovat a vrátit to štěstí v podobě naši vlastní služby.

Protože jsem získal zdraví, inteligenci a sílu posouvat tento náročný obor kupředu bez jakékoli cizí pomoci, pracuji v něm i dále. Nepřepočítávám strávené hodiny v práci na finanční hodnotu. navíc Benetronic doposud není nikým financován a nepřijal doposud žádnou dotaci – vše jsem zvládnul i na začátku financovat sám svými penězi, které jsem si vydělal kdysi v jiných zaměstnáních.

Neznám mnoho let žádnou dovolenou a klukovské léta jsem prožil hledáním toho správného řešení pro cizí lidi, pro cizí rodiny – jsem samozřejmě rád za tuto cestu a zkušenost, byla to má volba. Dnes díky tomu vím, jakou hodnotu má Koruna, jakou hodnotu má Zdraví a umím tvořit a zajistit nezávislost a životaschopnost smysluplných projektů a produktů za velmi náročných podmínek. Podstatné ale je, že se tyto hodnoty realizují svobodně, nezávisle, bez zaprodání vlastního já a že se tvoří s radostí navíc v obklopení poctivých, dobrých lidí. Právě pro to všechno možná přináším v tomto oboru na světlo světa inovace doposud rychleji než je realizuje nebo si vůbec určité řešení uvědomí někdo jiný. Věřím i proto v osud, věřím v uzdravení, věřím v psychickou sílu, která uzdravení pomáhá, věřím ve vzdělání, věřím v lásku, ve vyšší moc a právě situace, které zažívám v této práci tento zdaleka nekompletní výčet dvakrát podtrhávají. Věřím v to, protože jsem za celou dosavadní cestu byl svědkem různých situací a jevů, které člověk nemůže popsat zcela racionálně. Tento obor musí jedince naplňovat, pokud to s ním kdekdo myslí vážně. Stejně jako hudebníka naplňuje skládat písně bez ohledu na to, jestli jeho skladbu poslouchá jeden člověk nebo tisíce lidí. V každém případě hudebník pokračuje, pokračuje a pokračuje, protože sám vnímá radost z toho co dělá, touhu, vnitřní jistotu a vizi, která jej přenáší přes nejrůznější a to i všední překážky, slepé uličky a ona radost mu kompenzuje i přijatelné ztráty, které jsou jinak všudypřítomné. Cítím to stejně tak.

Společenská schopnost pomoci

Před chvílí jsem slíbil, že zvýrazním obrysy svých myšlenek a proto je zapotřebí uvést, že vnímám díky uplynulé desetině století existenci jakéhosi mnou vykonstruovaného ukazatele, který jsem sám pro sebe nazval – společenská schopnost pomoci.

Vnímám tento ukazatel jako jeden z parametrů, který charakterizuje vyspělost a úroveň naši lidské společnosti a i když se dokážu povznést a na chvíli se podívat na společnost z ptačí perspektivy, bez zaujetí ke svému oboru, pak o to více vnímám tuto proměnnou jako objektivní a respektováni hodnou.

Vnímám tento ukazatel jako míru pomoci, kterou dokáže naše lidská – česká společnost zajistit každému člověku s hendikepem při jeho cestě zpět do života, zpět ke své práci nebo ke studiu. Rád bych, aby tato proměnná časem posilovala a schopnost naší společnosti, naše úroveň, aby rostla. Je k tomu zapotřebí posilovat vzdělávání, inovovat,  a v neposlední řadě nahradit zkostnatělé struktury, které zapomněly mimo jiné na to, že učení je matka moudrosti.

Dovolím si ještě krátké vysvětlení této proměnné a její dopad na nás samotné. Za dobu práce v této oblasti jsem potkal řadu velmi výjimečných klientů, kteří mají naši české společnosti co nabídnout. Jejich psychická síla, vytrvalost jejich rodin, jejich odolnost, bojovnost je úctyhodná a zaslouží si, aby se kolem zajištění konkrétní pomoci nejen pro tyto lidí více činilo a méně mluvilo – i když na počátku všeho bylo právě slovo. O každého člověka má být adekvátně postaráno a každý z nás má dostat svou druhou šanci. Nejen proto, že každý takový člověk někdy přece pracoval a odváděl daně, sloužil tedy nám všem, ale v neposlední řadě i proto, že pracovali jeho rodiče, prarodiče, stavěli naši republiku, naši společnost, bojovali za ni a také za ni mnohdy i trpěli. Samozřejmě také často hovořím o tom, že je potřeba si uvědomovat i aktuální dobrou vyspělost naši společnosti a kvalitu sociálního systému v porovnání s jinými zeměmi.

To, že je člověk omezen v pohybu, že nemůže standardně komunikovat neznamená, že nemůže studovat a nemůže pracovat, neznamená to, že takový člověk světu nemá co nabídnout. Neznamená to, že nutně musí prožít život v pečovatelském zařízení bez možnosti rozšiřování svého kontaktu s běžným životem. Jsem svědkem toho, že schopnosti těchto lidí, jejich přemýšlivost, transformování jejich fyzického hendikepu do živých, zdravých myšlenkových procesů posouvá intelektuální dovednosti těchto lidí a jejich potenciál do úrovně, která může znamenat pro společnost vysokou přidanou hodnotu, pakliže se daruje tomuto člověku šance. Popsaný ukazatel vyspělosti společnosti stoupne, když se podaří tyto lidi integrovat efektivně zpět do běžného života a když se podaří alokovat a správně směrovat prostředky, které takovéto dlouhodobé služby zajistí.

Ve finále tito lidé vrátí společnosti její službu také v podobě měřitelných a uchopitelných hodnot, kterými pomohou nejen státnímu rozpočtu, rodinnému rozpočtu, ale ukážou nám také a to je důležité:

že i naše zdravé, vlastní životy pokud někdy budou v ohrožení a ocitnou se ve stejných situacích v jakých se ocitli tito lidé, budou mít pro společnost svou hodnotu a bude s nimi adekvátně zacházeno.

S vidinou důvěry v takovouto vyspělou společnost by se přece nám všem žilo lépe a proto vidím popsaný parametr – společenské schopnosti pomoci – jako jeden z ukazatelů naši moderní společenské vyspělosti, jako ukazatel naši vlastní spokojenosti.

Chytrá asistence a asistenční robot EIFFEL

Výsledky mé dosavadní práce, vývojářského úsilí lze shlédnout na stránkách www.benetronic.cz nebo na www.ustnimys.cz. Nebudu se v tomto textu zabývat detaily, posluchač nebo čtenář tyto stránky může dle své chuti navštívit. Nyní bych se rád zmínil o jednom z aktuálních nástrojů, který lidé s hendikepem mohou využívat pro svou pracovní aktivitu.

Je to nástroj, který je vyvíjen jako podpora pro zaměstnávání lidí s hendikepem a tím řešením je asistenční robot Eiffel a komunita, která kolem něj roste. Vývoj robota jsem zajistil skrze svou firmu Benetronic – ze svých vlastních zdrojů a vývoj vychází z přirozeného postupu ve vývoji stejnojmenných inteligentních kompenzačních pomůcek Benetronic a MouthMouse, dále z každodenní práce a z realizovaných komunikací s klienty, která se děje třeba v rámci vzdáleného technického supportu, který provádí kolega Jiří Jambor.

Většina prostředků, které Benetronic vydělává poskytováním svých řešení plynou pak zpět do inovací, vývoje a tvorby dalších řešení, které pomáhají dalším lidem. Některá řešení se osvědčí jednou a z některých řešení se stávají řešení univerzální. Inovace, vývoj – výsledek – je podložen skutečnými požadavky lidí. To je dosavadní filosofie – investovat co nejvíce dostupných prostředků zpět a vytvářet funkční řešení pro lidskou samostatnost, nezávislost a pro hledání cest, jak moderní péči a asistenci pomoci posunout kupředu. Tyto výsledky naši práce pak můžete vidět v řadě televizních, novinových, radiových reportáží, které se uskutečnily během uplynulé dekády.

Robot Eiffel je zjednodušeně řečeno nosič jakéhokoli firemního loga, produktu, upoutávky v podobě například audiovizuálního systému, kde lze promítat reklamní film nebo zobrazovat zábavnou mobilní aplikaci s logem firmy, která si tohoto robota objedná pro propagaci své značky. Tento robot jezdí a je řízený klávesnicí, joystickem, ale také ústy, rty, jazykem, hlasem, kamerou – na dálku, tzn. odkudkoli na světě lze řídit robota, který může být umístěn kdekoli na světě, kde je dostupné internetové připojení.

Eiffel je postaven na bázi IoT, čili internetu věcí. Během technického vývoje bylo stěžejní dbát na to, aby robot měl zabezpečení, které eliminuje vliv vyplývající ze zdravotního hendikepu jeho operátora. Řešili jsme s kolegou Jiřím Jamborem zajištění sekvenčního natáčení robota v určitých úhlech, aby robot jezdil a reagoval bezpečně i v případě, kdy jej řídí člověk, který nedokáže na pohyb robota v některou chvíli zareagovat dostatečně rychle. Řešili jsme spolu chování robota v situacích, kdy dojde k nepředvídatelné situaci, možné ztrátě spojení, které může být zapříčiněno třeba přírodními živly, apod. V takovýchto případech se robot sám přepne do zjednodušeného autonomního režimu, přičemž svět kolem sebe rozeznává senzorikou a systémem využívající umělou inteligenci.

Zde je samozřejmě prostor k nejrůznější fantazii a dalšímu krásnému vývoji, na který se těšíme. Pozastavovali jsme se nad otázkou krádeží, tzn. když robot jezdí sám v nákupním středisku je pak otázkou, jak jej co nejlépe zabezpečit. Proto jsou využity nejrůznější akcelerační, gyroskopické senzory a samozřejmě GPS, prostřednictvím které lze robota lokalizovat. Řeší se také nabíjení baterií robota, tzn. na základě informace které přijdou z robota operátorovi Eiffelu se operátor rozhodne kdy zajede do nabíjecího boxu a jak dlouho v něm setrvá. Baterie, hmotnost a rychlost robota jsou klasickou otázkou u návrhů robotických podvozků. Tedy je zde opravdu hodně otázek a bude záviset i na tom, na jak dlouho budeme mít dostatek zdrojů pro neustále zlepšování tohoto asistenčního robota. Je to totiž zcela samostatná vývojová větev s náročnými požadavky na zajištění potřebných zdrojů, zvlášť, když paralelně probíhá vývoj inteligentních kompenzačních pomůcek. Chystáme další veliké novinky a samozřejmě upgrade robota EIFFEL – o všem budeme brzy informovat. Protože víme, že takováto živá prezentace firmy v podobě pohyblivého robota EIFFEL přitahuje oči a také vidíme, že lidé fyzicky přistupují až k robotovi, aby se na něj podívali zblízka, aby se ho dotkli, aby se s ním vyfotili, pracujeme proto také na senzorice určené právě pro tyto návštěvníky, zákazníky a zvědavé lidi. Mají možnost kliknout na tlačítka, které jsou umístěny na robotu a jejich význam (například lajkování určitého příspěvku, produktu nebo videa, případně anketa, apod.) může být různý, upravený na míru firmě, která si robota objedná. Takováto senzorika přinese právě firmě, která takto propaguje svou značku výsledky o reakcích lidí, jejich zákazníků v reálném čase, navíc naprosto čistým, průhledným způsobem – na dálku. Tyto statistiky a výsledky lze ihned vidět v manažerské mobilní aplikaci nebo na webových stránkách. Právě tato část mne velmi zajímá z pohledu přizpůsobení chování robotu na základě interakce se zákazníky, návštěvníky, zvědavci a celkově na základě interakce s okolím. Zde je prostor pro využití veškeré nejmodernější technologie včetně samozřejmě umělé inteligence. Stále je potřeba mít na paměti, že primárně v případě naši firmy tohoto robota ovládá člověk s hendikepem a to dává takovémuto způsobu propagace a marketingu ještě vyšší rozměr – společensky vyšší rozměr. Tento člověk, operátor robota Eiffel, zajišťuje konkrétní firmě dohodnutý způsob interakce s návštěvníky a pečuje o jakousi dynamickou, proměnlivou interaktivní zábavu a zajímavost, reaguje na přání lidí, jelikož je může slyšet a vidět. Intelekt člověka s hendikepem, který doposud byl odkázán především na komunikaci se zdrav. personálem nebo s rodinou se zde dokáže intenzivně zaměstnat a též rozvíjet. Operátor může ležet třeba doma v posteli nebo sedět na vozíčku ve zdravotnickém zařízení, ale i tak může být prostřednictvím robota EIFFEL kdesi daleko, řídit jej a řídit způsob propagace významných firem, využívat k tomu svou nápaditost, přemýšlivost a svůj intelekt. Prolnutí běžných oborů jako je marketing a reklama se zdravotnictvím a se skupinou lidí, která nemá tolik příležitostí se ocitnout v běžných prostředích je dalším stupněm sociální inovace, který přinášíme. Očekáváme během těchto aktivit také jisté terapeutické přístupy a terapeutické výsledky a další pootevření různých dveří, které jsou doposud zavřeny, očekáváme odstranění bariér, které stále existují mezi lidmi s hendikepem a lidmi, kteří sociální sféru zatím nevidí, protože ji nepotřebují vidět. Tyto dva světy je možné propojovat technologiemi a výsledkem bude také právě posílení proměnné o které byla řeč dříve – hodnoty společenské schopnosti pomoci. To jsou podstatné části celého projektu.

Vítán je každý, kdo se projektem Eiffel bude chtít zabývat. Kontaktovat v této věci může kdokoli kolegu Jiřího Jambora ( jirka(zav)benetronic.com ), který je mimo jiné průkopníkem vzdálené IT pomoci prováděné způsobem jakým ji Jiří provádí a je člověkem, který organizátorsky na projekt Eiffel dohlíží. Zná jej od samého začátku a vede navíc organizaci lidí, které projekt Eiffel zajímá. Komplet zajištění robota a jeho interakci s okolím dokáže zajistit člověk s hendikepem prostřednictvím našich inteligentních kompenzačních pomůcek Benetronic. Snažíme se ale o to, aby robota mohl ovládat každý klient a to i klient s výrazným pohybovým omezením, aby robota mohl ovládat i člověk, který třeba nemůže hovořit. Pokud bych to měl shrnout, pak je třeba mít zachován zrak, je potřeba mít zdravé alespoň jedno oko a i když je člověk ve výrazné míře omezen v hybnosti, pak i s takovým hendikepem, pakliže člověk má tu vůli a schopnost reagovat na podněty z okolí a přeje si vyrazit s robotem do terénu, pak tady tu možnost má. Každý je vítán. Protože jsme robota představili exkluzivně na konferenci INSPO 2019, řešíme aktuálně politiku ohledně jeho pronájmu a prodeje, říci mohu, že robot je dostupný 20 dní od objednání v základní konfiguraci, přičemž firmy si mohou robota objednat v rozšířené – individuální konfiguraci, která tuto lhůtu dodání přirozeně může prodloužit, protože je potřeba zajistit například zmíněnou senzoriku nebo si firma může přát například vytvoření speciální microsite, čili webovou stránku, případně mobilní aplikaci, která poslouží firmě pro její další, řekněme už běžné marketingové účely, to vše samozřejmě zajišťujeme a jsme na takovéto zadání připraveni. Samozřejmostí je „obrandování“ robota logy, zajištění tvorby videa a zvukových spotů, které jízdu robota doprovázejí.

Etapa umělé inteligence

Doba umělé inteligence je již zde. Jsme v přelomové fází dějin našeho světa o které se generace, které přijdou po nás budou učit, stejně jako my jsme se učili o přelomových milnících – ať už o panu Flemingovi a jeho Penicilinu nebo o bratrech Wrightových a jejich letadlu o panu Bernardu a jeho transplantaci srdce, o panu Braunovi a jeho raketách, apod. I tato dnešní doba má své vědce, kteří bádají pro sílu svého poslání a proto, že věří v lepší svět – jim držím moc pěsti, ale nejen jim samozřejmě. Většinou výsledky výzkumů nelze zpracovat a uvést do provozu v rámci jedné generace, ale vědci i tak pracují…pracují pro další generace a jedno z těchto jmen bude reprezentovat dnešní dobu, etapu příchodu a rozkvětu AI – umělé inteligence v celé své kráse. Až se ono jedno jméno objeví, bude zřejmé, že se stalo něco velkého – průlom, který naši civilizaci posune opět vpřed (nezapomínejme na rizika).

Na tuto chvíli se těším a teprve až potom většina populace, která dnes nechápe a ani nemůže tu hloubku chápat, porozumí, v jaké době žijeme, co vůbec ve své hloubce znamená pojem „umělá inteligence“ a „Chytrost“ věcí. Pochopíme, že AI je otisk nás samotných, že jejím zkoumáním je i společenský význam zanesený v celém tomto textu, uvědomíme si, že my všichni už teď jsme jejím nástrojem, jsme zdrojem dat díky všem mobilům na kterých jsme závislí, díky využívání Googlu a Facebooku a všech dalších sociálních sítí, které dnes a denně zpracovávají naše osobní data, naše chování. Tato data zpracovávají neuronové sítě nejen těchto velkých hráčů, ale dalších firem a jednotlivců, přičemž zde v Česku a na Slovensku by se mohlo a mělo hovořit o mnohých kapacitách, kterým projevuji svou úctu, když o jejich výsledcích se dočítám nebo dovídám. Tak v jeden den přijde někdo, komu bude shora dáno, aby změnil svět, někdo, kdo umělou inteligenci a její dopad přesně popíše, někdo, koho osvítí vyšší moc a někdo, kdo umělou inteligenci popíše tak konkrétně jako pan Einstein popsal svou velkou teorii vzorcem E=mc2.

Rád bych, aby se medicína posouvala kupředu, aby mohlo být co nejvíce uzdravení, aby zdravotnická diagnostika byla přesná a včasná a abychom mohli žít životy, jaké si představujeme a když už se stane, že to takto být úplně nemůže, přeji si, aby slova a přání byly vyslyšeny, aby existovala více jak jedna šance a jak říkával pan prezident Havel, aby pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí.

Ing.Mgr.Petr Uličný – duben 2019


Novinky

Informujte se o dostupnosti produktů a služeb, které mohou být ovlivněny v závislosti na celospolečenské situaci způsobené COVID-19.
---------
COVID-19 Pomáháme...
Vzdálená technická podpora - pro naše klienty, ale také pro kohokoli, kdo v této nelehké době je umístěn v nemocnici, zdrav. zařízeních bez možnosti návštěv - z důvodu vládních opatření. Poskytneme Vám technickou podporu - zdarma. Nejčastěji se nás ptáte na:
- Registrace na očkování
- Sčítání lidu
- Fungování Vašich PC, mobilů, apod.
- WiFi
Vyzkoušejte si naše služby - nezávazně, pomůžeme Vám.
---------
SLEDUJTE naši aktivitu - na scénu přichází nový produkt, komplexní systém, jehož vývoj trval řadu měsíců a vychází také z naši letité zkušenosti s klienty - představíme jej fyzicky velmi brzy. Původní termín byl posunut z důvodu celosvětové pandemie COVID-19.

Důležité

Z historie: Již v roce 2009 jsme jako první v ČR představili pojem INTELIGENTNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY a to díky našim vlastním produktům, které vymyslel Petr Uličný. Jako první jsme též představili koncept - CHYTRÁ ASISTENCE - kdy stačí pouhá fotografie k tomu, aby bylo možné pomůcky nastavit - není třeba znát návody, být technicky zdatný. Šetří se čas asistentům, pečovatelům, zdravotníkům.