Benetronic BRAIN

Benetronic Brain – vleže – „chytrá trubička“, ukázka možnosti vyjádření pocitů

Benetronic Brain – vleže – Hlasové ovládání

Benetronic Brain – vsedě

Na tiskové konferenci k INSPO 2019 jsme představili naši novou, unikátní inteligentní pomůcku a komunikátor BENETRONIC brain s funkcí Chytrá asistence

  • Snadné nastavení – stačí umět udělat jednu nebo dvě fotografie mobilním telefonem pro nastavení inteligentní pomůcky (lze integrovat chytrou asistenci)
  • JAK pomůcku mohu ovládat? –  Ovládání pomůcky jazykem, dechem, pohybem úst a rtů, hlasovými příkazy, dotykem
  • CO pomůckou mohu obsluhovat-?  možnost ovládání mobilního telefonu, radia, ventilátoru, světla, hifi, satelitu, dvd, vrat od garáže, topných těles, počítače apod.
  • Pomůcka pracuje s počítačem i bez počítače
  • Rychlé, snadné spuštění
  • Přizpůsobí se požadavkům člověka vycházejícím z jeho diagnózy a přizpůsobí se prostředí ve kterém se klient nachází

Příklad využití pomůcky:

  • domácnosti
  • zdravotnická zařízení (spinální jednotky, rehabilitační zařízení, LDN, JIP, apod.)
  • jednoúčelově (např. jen zvonek, jen větrák, jen mobil, jen tv, jen dvd, atd.)
  • multiúčelově (vše dohromady)

Novinky

Požehnané, klidné svátky a pevné zdraví v roce 2020 přeje tým BENETRONIC.

Sledujte náš facebook. Naši klienti - kontaktujte vzdálenou technickou podporu. Máme pro Vás řadu nových upgradů a updatů.

Novinka: systém pro rozpoznání hlasových příkazů.

Novinka: zvonění do sesterny

CHYTRÁ BEZDRÁTOVÁ TLAČÍTKA - novinka - je zapotřebí vyřešit zvonění do sesterny? Vyřešit ke stávajícímu způsobu ovládání PC ještě navíc ovládání dotykem - tzn. klávesnice, klávesové zkratky, apod. Bezdrátová tlačítka - na míru a pro nejrůznější využití jsou v naši nabídce.

Zveřejňujeme další novinky, updaty a upgrady pro Vaše dlouholetá a také pro nová zařízení. Mohli jste shlédnout reportáž v české televizi o aktuální technologii nebo na TV Nova.

Na konferenci INSPO2019 jsme představili řadu novinek a nastínili jsme další směr vývoje inteligentních kompenzačních pomůcek.
- Nová ústní myš, asistenční robot Eiffel,kompenzační pomůcka Benetronic BRAIN, která nepotřebuje ke svému fungování počítač a další unikátní produkty jsou připraveny pro prezentaci u Vás. Volejte - 603 383 282.

Důležité

Již v roce 2009 jsme jako první v ČR představili pojem INTELIGENTNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY a to díky našim vlastním produktům. Jako první jsme též představili koncept - CHYTRÁ ASISTENCE - kdy stačí pouhá fotografie k tomu, aby bylo možné pomůcky nastavit - není třeba znát návody, být technicky zdatný a šetří se čas pečovatelům.

Spuštění za pár sekund.
Velmi snadné ovládání.
Přizpůsobí se minimálním pohybovým možnostem uživatele.
Rozšiřitelnost funkcí dle diagnózy a vývoje zdravotní situace.
Samostatnost uživatele a ulehčení práce ošetřujícím.
Vyhovuje požadavkům Evropských norem (CE).
Vyhovuje široké škále operačních systémů.

Financování

Pomůžeme Vám s procesem vyřízení žádostí o dotaci. Na některé pomůcky můžete zažádat o příspěvek až 90%.
Kontaktujte nás, máme dlouholeté zkušenosti.